Inwestytura 2019

W niedzielę poprzedzającą 561. urodziny św.Kazimierza Królewicza

29 września A.D. 2019 w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu.
 
Pod wysokim patronatem

JEGO EKSCELENCJI
KSIĘDZA ARCYBISKUPA JÓZEFA KUPNEGO
METROPOLITY WROCŁAWSKIEGO

odbędzie się uroczystość

INWESTYTURY RYCERSKIEGO ZAKONU KORONY POLSKIEJ
ŚWIĘTEGO KAZIMIERZA KRÓLEWICZA